reklamı kapat

POPÜLER

BDDK cep telefonu

BDDK’dan cep telefonu için alınan kredilerde önemli karar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu ve tablet alımı için kullanılan krediler konusunda önemli bir değişikliğe gidiyor.

Sözcü’de yer alan habere göre BDDK, cep telefonu ve tablet alımı için kullanılan krediler vadesinin altı aydan üç aya indirilmesini öngören yönetmelik taslağı yayımladı. Taslaktaki bilgilere göre, fiyatı 3.500 TL‘ye kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3.500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi ise artık 3 ayı aşamayacak. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağındaki 1. maddesinde yer alan 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi ve anılan maddeye aşağıda tam halini okuyabileceğiniz fıkra eklendi:

Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır. Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Cep telefonu pazarında Google – Rekabet Kurumu belirsizliği sürüyor

Eğer Rekabet Kurumu ile Google anlaşamazsa, 2020’de Türkiye’ye yeni hiçbir Android telefon modeli gelmeyebilir. Çünkü Google yeni modellere Android lisansı vermeyeceğin duyurmuş durumda. Android lisansı olmayan cihazlarda Google uygulamaları ve servisleri çalışmıyor. Bunlar arasında Play Store uygulama marketi de yer alıyor.

İlginizi Çekebilir

Türkiye’de satılan Xiaomi Mi Note 10