reklamı kapat

POPÜLER

Rekabet Kurumu LOG Tasarım

Rekabet Kurumu, Electrolux şirketine para cezası verdi

Rekabet Kurumu, ev elektroniği ve beyaz eşya tarafında dikkat çeken Electrolux şirketine para cezası verdi.

Bu 27 milyon TL’lik ceza hakkında yapılan resmi açıklama şöyle oldu: “30.06.2022 tarihli ve 22-29/473-M(3) sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre, 1- Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, 2- Bu nedenle soruşturma tarafı teşebbüse aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 27.475.570,39-TL idari para cezası verilmesine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. “

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Rekabet Kurumu bundan önce resmi bir duyuru yapmış ve Instagram, WhatsApp ile Facebook’un çatı şirketi Meta için günlük ceza kararı vermişti. Burada yer alan “META Hakkında Yükümlülükleri Yerine Getirmemesine Dair Alınan Kurul Kararı Duyurusu” başlıklı paylaşımda çok sayıda detaya yer verildi. Özet olarak WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğunun kaldırılması için Meta’ya tanınan sürenin dolması üzerine, şirkete 12 Aralık 2023’ten itibaren uygulanacak şekilde günlük 4,7 milyon lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Burada tam olarak şu aktarıldı: “12.12.2023 tarihinden başlamak üzere Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC’den oluşan META ekonomik bütünlüğüne, Nihai Uyum Çözümü’nün Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4.796.152,96 TL idari para cezası uygulanmasına 23-60/1162-417 sayı ile karar verilmiştir.” Açıklama kapsamında şunlara da yer verildi:

  1. META’nın kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hâkim durumda olduğuna,
  2. META’nın temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine,
  3. Bu nedenle META’ya 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin üzerinden takdiren, Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC’ye müteselsilen 346.717.193,40 TL idari para cezası verilmesine
  4. META’nın (c) bendinde belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için;
  5. Gerekli tedbirleri, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Rekabet Kurumuna (Kurum) sunması,
  6. Gerekli tedbirleri gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde yerine getirmesi,
  7. İlk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 (beş) yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması yükümlülüklerini yerine getirmesine karar verilmiştir.

Rekabet Kurumu ve Electrolux cezası yanında bu da ilginizi çekebilir: Vivo X Flip katlanabilir telefon modeli