reklamı kapat

POPÜLER

Rekabet Kurumu, Microsoft için soruşturma başlattı

Microsoft uzun bir süre önce internet kafecilere destek vermek ve kafe sahiplerinin uygun fiyata lisanslı olarak Microsoft yazılımı alabilmesini sağlamak amacıyla başlattığı 3+ projesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 2012 yılında sona eren proje aktif olduğu dönemde birçok tartışmaya konu olmuş ve internet kafe sahiplerinin diğer ülkelerdeki benzer projeye göre daha yüksek ücretler ödemek zorunda bırakıldığı ileri sürülmüştü. Yıllar önce konuyla ilgili soruşturma açılmaması kararlaştırılmıştı fakat şimdi soruşturmanın açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti’nin kanunu ihlal edip etmediğini tespit edebilmek için soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Kurulun yaptığı açıklama tam olarak şu şekilde:

“Rekabet Kurulu, internet kafelere yönelik olarak hazırlanan “3+ Projesi” kapsamında 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu faaliyetler incelenmiş, 07.12.2011 tarihinde 11-60/1555-550 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin, 25.10.2016 tarih, 2012/1000 E.; 2016/3413 K. sayılı kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 20.04.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca;

  • Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti.

hakkında soruşturma açılmasına 17-13/171-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır.”

 

YORUMLAR