reklamı kapat

POPÜLER

ikinci el otomobil Ticaret Bakanlığı 6 ay ve 6 bin kilometre MTV

Trafik cezaları için yüzde 25 indirimli ödeme süresi uzatıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre trafik cezası ödemelerinde uygulanan 15 günlük indirim süresi 1 aya çıkarıldı.

Duvar’da yer alan habere göre Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı yönetmelik değişikliğine göre trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. Ayrıca cezalarda “dörtte bir” ibaresi “cezadan yüzde 25” şeklinde değiştirildi. Yönetmelik değişikliğinin tam metni şöyle:

TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE,

TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş gün” ibaresi “bir ay” şeklinde, “dörtte bir” ibaresi “cezadan %25” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si, Ek-3’ü, Ek-3/A’sı, Ek-4’ü ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Trafik cezası kararından çok bu ilginizi çekebilir: Etkileyici görünen elektrikli motosiklet konsepti: Zero SR-X