reklamı kapat

POPÜLER

internet erişimin engellenmesi

Anayasa Mahkemesi’nden sürpriz “internet erişiminin engellenmesi” kararı

Wikipedia dahil olmak üzere pek çok internet sitesine erişimi engelleyen Bilgi Teknolojileri ve Kurumu‘nun yetkinlerine Anayasa Mahkemesi’nden sınırlama getirildi. Peki bu değişiklik internet kullanıcıları için ne ifade ediyor?

Şimdiye kadar alınan erişim engeli kararları İnternet Yasası’nın “Eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ve ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si” başlıklı maddesinin 4. fıkrasına dayanıyordu. Karara yapılan itiraz nedeniyle ilgili madde Danıştay 13. Dairesi tarafından incelendi. Düzenlemenein anayasaya aykırı olması nedeniyle iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruldu. Bu kararın haberleşme özgürlüğüne aykırı olduğuna kanaat getiren Anayasa Mahkemesi 6’ya karşı 11 oyla internet yasaklarına dair düzenlemenin iptaline karar verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kararın gerekçesi

Açıklanan kararda “Engelleme kararının ilgili yayın, kısım, bölüm ile sınırlı olarak mı ya da internet sitesinin tümüne yönelik olarak mı verileceği veya Kanun’un 8/A ve 9. maddelerinde öngörülen şekilde erişimin kademeli olarak mı engelleneceği hususlarında bir düzenleme yapılmamıştır. Böylece itiraz konusu kuralla idareye kapsam ve sınırları belirsiz şekilde erişimin engellenmesi yetkisi tanınmıştır. Erişimin engellenmesi kararı verilmesinin dayanağı olan itiraz konusu kural anlaşılır, açık ve net olma zorunluluğunu karşılamadığından Anayasa’nın 13. maddesinde öngörülen temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması güvencesiyle bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 13 (temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması), 22 (haberleşme hürriyeti) ve 26. (dDüşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti) maddelerine aykırı bulunmuştur” sözleri yer alıyor.

Bilgi Teknolojileri ve Kurumu’nun yetkilerini sınırlandıran bu karar Resmi Gazete’de de yayınlandı. Ancak düzenleme anında değil, bir sene sonra yürürlüğe girecek.