reklamı kapat

POPÜLER

Emlak siteleri, Gelir İdaresi Başkanlığı

Emlak siteleri artık Gelir İdaresi Başkanlığı ile bilgi paylaşacak

İnternet üzerinden faaliyet göstere emlak siteleri, alınana bir karar ile artık Gelir İdaresi Başkanlığı ile bilgi paylaşacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı bugün buradan ulaşabileceğiniz resmî sitesine “31.05.2022 tarih ve 31852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik olarak bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair açıklamalar yapılmıştır.” bildirimini geçti. Bu bildirime bağlı olarak internet üzerinden faaliyet göstere emlak sitelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı ile kişisel veriler dahil birçok konuda bilgi paylaşması için bir zorunluluk getiriyor. Bu konuda burada şu kilit detaylar verildi: MADDE 6- (1) İlan verenler, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların bu Tebliğ kapsamında bildirmek zorunda oldukları bilgileri bunlara temin etmek zorunda olduğu gibi bu bilgilerin doğruluğundan da sorumludurlar.

(2) Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar ilan verenlerin bu Tebliğ gereğince temin etmeleri gereken bilgilerin kendilerine bildirilebilmesi için gerekli olan koşulları yerine getirmek zorundadır.

(3) Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar BTRANS aracılığıyla bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu oldukları gibi bu bilgileri Başkanlığın belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak bildirmek zorundadırlar.

(4) Başkanlıkça belirlenen format, standart ve bildirim yöntemi haricinde bildirilen bilgiler kabul edilmeyecek ve bildirim yapılmamış sayılacaktır.

(5) Bilgi verme zorunluluğu getirilenler, Başkanlık sistemine bildirmekle yükümlü oldukları bilgileri 213 sayılı Kanunun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri içerisinde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle yükümlüdürler.

(6) Bu Tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu Tebliğle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yeni dönemin başlangıcı, ilk bildirim yapılması konusunda ise şu aktarıldı:

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 1/8/2022 tarihine (31/7/2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle) kadar Başkanlığa yapmak zorundadır. “

Bu adımların arkasında son aylarda konutlarda görülen fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve vergi kaçakçılığını önleme gibi konular yer alıyor.

Emlak siteleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı gelişmesi dışında bu da ilginizi çekebilir: Çok ses getiren yarı insansı robot Ameca