reklamı kapat

POPÜLER

Turkcell

Rekabet Kurumu’ndan Turkcell’e büyük ceza!

Türkiye’nin en büyük operatörlerinden Turkcell, dikkat çeken bir gelişme ile gündemde. Rekabet Kurumu’ndan şirkete büyük bir ceza gelmiş durumda.

Rekabet Kurulu, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’ye rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle tam 91,9 milyon TL idari para cezası verildiğini duyurdu. Yapılan resmi duyuruya göre Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin, distribütörlerine ve bayilerine yönelik yeniden satış fiyatının tespiti ve münhasırlık uygulamaları yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine ilişkin yürütülen ek çalışma sonuçlandırıldı. 2011 yılından bu yana süren süreçte Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin kontörlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek rekabeti ihlal ettiği kararına varılarak, teşebbüse idari para cezası verilmesi benimsendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Turkcell hakkında açıklanan kararın tam metin aşağıda yer alıyor:

“Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Hakkında Yürütülen Sürece İlişkin Nihai Kararın 4054
Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin distribütörlerine ve bayilerine yönelik yeniden satış
fiyatının tespiti ve münhasırlık uygulamaları yoluyla 4054 sayılı Kanun’un ihlal edip
etmediğinin tespitine ilişkin olarak verilen 06.06.2011 tarih, 11-34/742-230 sayılı Kurul
kararının, Danıştay 13. Dairesinin 16.10.2017 tarih ve E. 2011/4560, K. 2017/2573 sayılı
kararı ile kısmen iptal edilmesi üzerine 31.05.2018 tarih 18-17/297-M sayı ile Turkcell İletişim
Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen ek çalışma sonucunda; Danıştay 13. Dairesinin
16.10.2017 tarih ve E. 2011/4560, K. 2017/2573 sayılı kararı, toplanan tüm delil, bilgi ve
belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan
açıklamalar değerlendirilerek, 10.01.2019 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 19-
03/23-10 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

– Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin kontörlerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle
4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile,
– Bu nedenle, adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesi gerektiğine oyçokluğu ile,
– 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,
Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek
Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci
fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
uyarınca ve lehe olan ciro dikkate alınarak 2010 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul
tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,125 oranında olmak üzere,
– Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye 91.942.343,31 TL.

idari para cezası verilmesine oyçokluğu ile,

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık
olmak üzere, karar verilmiştir.”