reklamı kapat

POPÜLER

schmidt kapitalizm

Google Başkanı Eric Schmidt: “Bırakın da kapitalizmi kutlayalım”

SXSW 2014‘te gerçekleştirilen bir panelde konuşan Google yöneticisi ve icra heyeti başkanı Eric Schmidt, Google‘ın son zamanlarda yüksek maaşlı teknoloji çalışanlarının aldığı ücretlerde yaşanan dramatik artışların söz konusu olduğu Bay Area‘da gerçekleştirilen protestoların da temelini oluşturan sınıf çatışmaları hakkında “son derece endişeli olduğunu” vurguladı.

Schmidt, Wired‘dan Steven Levy’ye verdiği demeçte “sosyo-kültürel anlamda yaşanan bu dönüşümün 40 yıldır devam ettiğini ama bunun son zamanlarda giderek ivme kazandığını ve meseleyi ‘iyileştirmek’ adına açıkça bir şeyler yapmalarının gerektiğini” belirtti.

Schmidt’in görüşüne göre Bay Area’da yaşanan gerilimler teknolojinin nüfusun büyük bir çoğunluğu için yaşam standartlarını orantılı olarak yükseltmeden insana dayalı iş gücünün yerini aldığı bir küresel trendin bir tür manifestosu. “Geçtiğimiz on yıl içerisinde insanların yüzde doksan dokuzunun ekonomik bir gelişme yaşamadığını” belirten Schmidt “eldeki verilerin bu sorunun daha da kötüleşeceğini gösterdiğini ve dünyanın dört bir yanındaki demokrasilerdeki bir numaralı sorun haline geleceğini” ifade etti.

Söz konusu toplantıda Schmidt’e, The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business (Yeni Dijital Çağ: İnsanların, Ulusların ve İş Dünyasının Geleceğini Yeniden Şekillendirmek) adlı kitabı birlikte yazdığı kişi olan Google Ideas‘ın yöneticisi Jared Cohen eşlik etti. Schmidt ve Cohen söz konusu kitapta savaş, diplomasi ve gizlilik gibi makro düzeydeki meselelere odaklanmalarının yanında gelecekte bir milyar insanın daha çevrimiçi olmasının nelere yol açabileceği hakkında düşüncelerini ve görüşlerini açıklıyorlar.

Schmidt’e göre söz konusu bu yer değiştirmeye getirilecek olan çözüm bir sürü iş imkanı oluşturarak hızlıca büyüyen girişmlerin yaratılmasını cesaretlendirecek koşulları teşvik etmek. Bu koşullar da daha iyi eğitim, daha esnek göçmenlik yasaları ve enerji ve telekomünikasyon gibi sıkı bir denetime tabi tutulan alanlarda devlet müdahelesini kaldırmak gibi şeyleri içeriyor.

Levy hızlıca büyüyen girişimlerin en azından 50 WhatsApp çalışanı örneğinde olduğu gibi (hatırlanacağı üzere Facebook bu mesajlaşma servisini 19 milyar dolar ödeyerek satın almıştı) daha büyük eşitsizliklere neden olacak gibi göründüğüne dikkat çektiğinde Schmidt açıkça bunu önemsemediğini gösterdi ve kollarını açarak şöyle söyledi: “Bırakın da kapitalizmi kutlayalım. 50 kişi için 19 milyar dolar mı? Bu iyi bir karşılık.”

Google, aktivistlerin teknoloji çalışanlarını işlerine götüren özel otobüsleri fiziksel olarak engelledikleri ve firmanın mühendsilerinden birinin yaşadığı evi ziyaret ettikleri Bay Area protestolarında eleştirilen eşitsizliğin bir sembolü haline gelmiş durumda. SXSW 2014’te yaptığı konuşmada Google’ın başkanının sözlerinde samimi olduğu görülüyordu ve Google’ın ve benzer şirketlerin bir sorun oluşturmakla birlikte aynı zamanda çözümü de yine kendilerinde barındırdıklarını düşündüğü de anlaşılıyor.

YORUMLAR