reklamı kapat

POPÜLER

4G

4G ihalesi ertelendi

Bilişim Muhabirleri Derneği Başkanı Musa Savaş, 26 Mayıs’ta gerçekleştirileceği belirtilen 4G ihalesinin üç ay sonraya ertelendiğini duyurmasının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) cevap gecikmedi ve 4G ihalesinin ertlendiğini açıkladı.

BTK’nın kendi sayfası üzerinden yapmış olduğu açıklamaya göre 4G ihalesi 26 Ağustos 2015’te yapılacak. 4G ihalesinin iptal edilmesine sebep olarak ihaleye katılacak şirketlerin teknik ve finansal hazırlıklarını bitirebilmek adına ekstra zamana ihtiyaç duymaları gösterildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun vermiş olduğu resmi açıklamayı aşağıdan okuyabilirsiniz.

Karar Tarihi: 14.04.2015
Karar No: 2015/DK-YED/254
Gündem Konusu: IMT Yetkilendirme İhalesinin Ertelenmesi.

KARAR: Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun, 4, 5, 6, 8 ve 9’uncu maddeleri, Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği’nin 4 ve 16’ncı maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine istinaden;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 14.05.2015 tarihli ve 33528 sayılı yazısı ve ilgili ihale komisyonunun tutanağı çerçevesinde, IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi’nin yapılma tarihinin 26.08.2015 tarihine ertelenmesiyle ilgili gerekli değişikliklerin yapılmasına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini teminen icraya yetki verilmesi hususuna karar verilmiştir.