reklamı kapat

POPÜLER

Hükümetten farklı hamle geldi; ÖTV indirimi için elektrikli otomobil merkezli teklif

Durma noktasına gelen satışlar için dört gözle beklenen ÖTV indirimi için devamlılığı, bugün meclise sunulan teklifle elektrik sınıfına odaklanıyor.

1 Temmuz itibarıyla geçerliliği kalkan ÖTV indirimi ile birlikte otomobil dünyasından hemen her kesimden beklentiler dillenmeye başladı. İndirim devam etmesi, yıl sonuna kadar KDV’nın sıfırlanması gibi önerilerin yüksek sesle söylendiği bu süreçte gözler şüphesiz hükümete çevrilmişti. Aradan geçen bir haftalık zaman diliminin ardından bugün itibarıyla meclise sunulan kanun teklifiyse bahsettiğimiz bu beklentileri en azından yakın vadede karşılamaktan oldukça uzak. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamayla netlik kazanan teklif, elektrikli otomobiller için ÖTV teşviğine işaret ediyor. İşi nispeten biraz daha karmaşık hale getirense, bu elektrikli modellerin AR-Ge ve üretim süreçlerinin Türkiye’de yapılması zorunluluğu.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ÖTV indirimi elektrikli modellerde teşviğe dönüşüyor

Verilen teklif içerisinde 19. madde karşımıza çıkan teklifin tam metniyse şu şekilde; “Madde 19 ile, ülkemizde elektrik motorlu otomotiv markası/markalarının üretilmesinin ve bu araçların yurtiçinde tercih edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesi amacıyla, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, bu yatırımları dolayısıyla kanunun 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla 31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden veya vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırabilme hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.”