reklamı kapat

POPÜLER

TAYSAD'dan çip krizi, savaş ve yerli otomobil hakkında açıklama

Rakamlar dikkat çekiyor; Türkiye otomotiv sanayii için ilk niteliğinde önemli rapor

Türkiye’nin ilk Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan OSD, iklim ve çevre odağında şekillenen dönüşümden önemli bilgiler veriyor.

Otomotiv Sanayii Derneği, sektörün gerek araç gerekse operasyonel bazda köklü bir değişimden geçtiği bu süreçte ilk niteliğinde bir çalışmaya imza attı. OSD, gerçekleştirilen özel hamleyle birlikte tüm üyelerinin katkılarıyla Türkiye’nin ilk Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. 2020 yılı ve öncesine ait verilerin göz önünde bulundurularak, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) standartları gereklilikleri dahilinde hazırlanan raporda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact- UNGC) dikkate alındı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na da yer veriliyor. Ayrıca sürdürülebilirlik raporuna ilave olarak; üretimin tüm çevresel boyutları ile ham maddelerin elde edilmesinden kullanım sonrası atıkların bertarafına kadar olan tüm aşamalarını kapsamlı şekilde değerlendiren Türkiye Otomotiv Sanayii Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Raporu da paylaşılanlar arasında.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye, otomotiv üretiminde sera gazı salınımını önemli oranda aşağı çekti

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hız kazanan iklim odaklı politikaların ülkelerin rekabetçiliklerinin yeniden şekillenmesine sebep olacağını vurgulayan ve raporu değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün; “OSD olarak kuruluşumuzdan bu yana; hedeflerimizi daha yukarılara taşıyarak sanayinin gelişimine katkı sağlamayı görev edindik. Sürdürülebilirlik odaklı politikaların her geçen gün önem kazandığı günümüzde, sanayimizin küresel platformdaki mevcut başarısını korumak, geliştirmek ve ülkemizin gelecek politikalarına ışık tutabilmek amacıyla ana sanayimizin ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sürekli iyileşme prensibi ile üretim tesislerimizde çevresel performansımızı artırmak amacıyla yeni yatırımlara, iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Son 10 yılda hafif araç üretiminde ortalama araç başına sera gazlarımız, enerji kullanımımız ve atık su miktarımızda yaklaşık yüzde 30 azaltım sağlandı. Ülke ekonomisine üretim, ihracat, istihdam ile katkı sağlamanın yanında atıkların geri dönüşümü ile de katkı sağlıyoruz. Örneğin, 2020’de üretim tesislerimizde oluşan atıkların yüzde 97’si geri kazandırıldı. Ayrıca eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi çok önemli Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda projeler hayata geçiriyoruz. Bu raporun, OSD üyelerinin tüm bu alanlarda ulaştığı başarılı seviye ve ülkemize sağladığı katkının gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde daha iyi görülmesine vesile olacağına inanıyorum.
” şeklinde konuştu. AB’nin 2050 karbon nötr ve Türkiye’nin 2053 net sıfır hedeflerini iklim krizi ile mücadele yönünde önemli adımlar olarak gören OSD’nin bu raporunda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ulaşım, binalar, tarım, sanayi, finans, dış ticaret vb. alanlarda önemli bir dönüşüm olacağı hem AB hem de Türkiye’deki tüm bu gelişmelerin OSD tarafından yakinen takip edildiği aktarıldı.